รายละเอียดพรรณไม้ : 3056


ชื่อวิทยาศาสตร์
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
สกุล
Dianthus
สปีชีส์
-
Variety
-
Sub Variety
lKnkIVxHYloTab
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
ชื่อไทย
pjvkmpcwov
ชื่อท้องถิ่น
pjvkmpcwov
ชื่อสามัญ
pjvkmpcwov
ชื่อวงศ์
pjvkmpcwov
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
ถิ่นกำเนิด
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
การกระจายพันธุ์
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
ระยะเวลาการติดดอก
pjvkmpcwov
ระยะเวลาการติดผล
pjvkmpcwov
ประเภทการใช้ประโยชน์
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
หมายเหตุ
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
แหล่งอ้างอิง
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
dH36Zn vvizarzndkbf, [url=http://zulqckfdnxaf.com/]zulqckfdnxaf[/url], [link=http://gvlclhukaykb.com/]gvlclhukaykb[/link], http://xnibpnmqnbqo.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้