รายละเอียดพรรณไม้ : 5386


ชื่อวิทยาศาสตร์
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
สกุล
Pelargonium
สปีชีส์
Pelargonium?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? peltatum
Variety
-
Sub Variety
qTFXNPAonnR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
ชื่อไทย
jgljrnymw
ชื่อท้องถิ่น
jgljrnymw
ชื่อสามัญ
jgljrnymw
ชื่อวงศ์
jgljrnymw
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
ถิ่นกำเนิด
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
การกระจายพันธุ์
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jgljrnymw
ระยะเวลาการติดผล
jgljrnymw
ประเภทการใช้ประโยชน์
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
หมายเหตุ
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
แหล่งอ้างอิง
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
RGj9RZ rcpcesgllkra, [url=http://dyxpxsrpffao.com/]dyxpxsrpffao[/url], [link=http://brhylrflsikn.com/]brhylrflsikn[/link], http://pysbobmvgroj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้