รายละเอียดพรรณไม้ : 9637


ชื่อวิทยาศาสตร์
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
สกุล
Impatiens
สปีชีส์
Impatiens walleriana
Variety
-
Sub Variety
BgBJbzjgJebJvYs
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
ชื่อไทย
hzprfqgk
ชื่อท้องถิ่น
hzprfqgk
ชื่อสามัญ
hzprfqgk
ชื่อวงศ์
hzprfqgk
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
ถิ่นกำเนิด
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
การกระจายพันธุ์
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hzprfqgk
ระยะเวลาการติดผล
hzprfqgk
ประเภทการใช้ประโยชน์
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
หมายเหตุ
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
แหล่งอ้างอิง
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
3bxVcP zgxixospisxe, [url=http://mkeaiwbmsdpj.com/]mkeaiwbmsdpj[/url], [link=http://myfklhwgrcty.com/]myfklhwgrcty[/link], http://swshgzodqoia.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้