รายละเอียดพรรณไม้ : 6959


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
<p><em>Barleria</em> L.</p>
สปีชีส์
<p><em>siamensis</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
WRuxAFXgph
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
txcyaebt
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
ถิ่นกำเนิด
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
การกระจายพันธุ์
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
การปลูกและการขยายพันธุ์
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
ระยะเวลาการติดดอก
txcyaebt
ระยะเวลาการติดผล
txcyaebt
ประเภทการใช้ประโยชน์
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
หมายเหตุ
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
แหล่งอ้างอิง
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
priligy (dapoxetine) priligy walmart priligy seratonin
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้