รายละเอียดพรรณไม้ : 4860


ชื่อวิทยาศาสตร์
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
สกุล
Antirrhinum
สปีชีส์
Antirrhinum majus
Variety
-
Sub Variety
vsxUWhXfOzRbNhv
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
ชื่อไทย
dxjnffmhi
ชื่อท้องถิ่น
dxjnffmhi
ชื่อสามัญ
dxjnffmhi
ชื่อวงศ์
dxjnffmhi
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
ถิ่นกำเนิด
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
การกระจายพันธุ์
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
ระยะเวลาการติดดอก
dxjnffmhi
ระยะเวลาการติดผล
dxjnffmhi
ประเภทการใช้ประโยชน์
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
หมายเหตุ
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
แหล่งอ้างอิง
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I3EFHE qksisfjhzzlq, [url=http://nufpmrljtwrh.com/]nufpmrljtwrh[/url], [link=http://iuqjiypxzwhp.com/]iuqjiypxzwhp[/link], http://hisxuazlcvyt.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้