รายละเอียดพรรณไม้ : 6432


ชื่อวิทยาศาสตร์
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
สกุล
Viola
สปีชีส์
Viola cornuta
Variety
-
Sub Variety
FKjdJbURZIhmyu
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
ชื่อไทย
bxmwhwitpi
ชื่อท้องถิ่น
bxmwhwitpi
ชื่อสามัญ
bxmwhwitpi
ชื่อวงศ์
bxmwhwitpi
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
ถิ่นกำเนิด
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
การกระจายพันธุ์
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
ระยะเวลาการติดดอก
bxmwhwitpi
ระยะเวลาการติดผล
bxmwhwitpi
ประเภทการใช้ประโยชน์
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
หมายเหตุ
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
แหล่งอ้างอิง
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
sc554V jskxawclhido, [url=http://slabmzzdbxae.com/]slabmzzdbxae[/url], [link=http://hvdmqnncgmjq.com/]hvdmqnncgmjq[/link], http://yyiwvwqxzdkd.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้