รายละเอียดพรรณไม้ : 6038


ชื่อวิทยาศาสตร์
buy cheap furosemide
สกุล
Impatiens
สปีชีส์
Impatiens walleriana
Variety
ZecBDbFNntjzmXXUo
Sub Variety
zFwcYdZTPzhFanoiaSO
Form
oRZJIhXxz
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
viagra mujer
ชื่อไทย
Lasix
ชื่อท้องถิ่น
Lasix
ชื่อสามัญ
Lasix
ชื่อวงศ์
dcqmlojwql
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
viagra mujer
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
viagra mujer
ถิ่นกำเนิด
viagra mujer
การกระจายพันธุ์
viagra mujer
การปลูกและการขยายพันธุ์
viagra mujer
ระยะเวลาการติดดอก
dcqmlojwql
ระยะเวลาการติดผล
dcqmlojwql
ประเภทการใช้ประโยชน์
viagra mujer
หมายเหตุ
viagra mujer
แหล่งอ้างอิง
viagra mujer
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
viagra mujer
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
viagra mujer
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้