รายละเอียดพรรณไม้ : 7368


ชื่อวิทยาศาสตร์
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
สกุล
Rumohra
สปีชีส์
Rumohra?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? adiantiformis
Variety
drkDxuplWYJti
Sub Variety
XvSoFBDLlDJqlx
Form
AckwWULMU
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
ชื่อไทย
tjdtuepnu
ชื่อท้องถิ่น
tjdtuepnu
ชื่อสามัญ
tjdtuepnu
ชื่อวงศ์
tjdtuepnu
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
ถิ่นกำเนิด
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
การกระจายพันธุ์
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tjdtuepnu
ระยะเวลาการติดผล
tjdtuepnu
ประเภทการใช้ประโยชน์
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
หมายเหตุ
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
แหล่งอ้างอิง
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
mP11Oj njzbkxuxlxip, [url=http://ehkdnzqeiibp.com/]ehkdnzqeiibp[/url], [link=http://vuezlwogjjmz.com/]vuezlwogjjmz[/link], http://uexjmumhxlyf.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้