รายละเอียดพรรณไม้ : 1749


ชื่อวิทยาศาสตร์
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สกุล

Billbergia Thunb.

สปีชีส์

sanderiana

Variety

-

Sub Variety
tzdwDhlENXU
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ชื่อไทย
Amia
ชื่อท้องถิ่น
Amia
ชื่อสามัญ
Amia
ชื่อวงศ์
Amia
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ถิ่นกำเนิด
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
การกระจายพันธุ์
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
การปลูกและการขยายพันธุ์
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
ระยะเวลาการติดดอก
Amia
ระยะเวลาการติดผล
Amia
ประเภทการใช้ประโยชน์
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
หมายเหตุ
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิง
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Please call back later methotrexate e reumaflex 6              P.S. 77 Lower Lab School               90%        Manhattan
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้