รายละเอียดพรรณไม้ : 3979


ชื่อวิทยาศาสตร์
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
สกุล

Blechnum L.

สปีชีส์

appendiculatum

Variety

-

Sub Variety
laNyoWFGJcHQhabZtK
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
ชื่อไทย
ypfeqvapvx
ชื่อท้องถิ่น
ypfeqvapvx
ชื่อสามัญ
ypfeqvapvx
ชื่อวงศ์
ypfeqvapvx
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
ถิ่นกำเนิด
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
การกระจายพันธุ์
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ypfeqvapvx
ระยะเวลาการติดผล
ypfeqvapvx
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
หมายเหตุ
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
แหล่งอ้างอิง
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้