รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
3979
ชื่อวิทยาศาสตร์
EfYI3d tqacdutilorl, [url=http://usaeovlcwmrh.com/]usaeovlcwmrh[/url], [link=http://kmzgsrvnzrwb.com/]kmzgsrvnzrwb[/link], http://mtwrgyzyrmov.com/
ชื่อไทย
ypfeqvapvx
ชื่อวงศ์
ypfeqvapvx
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-00804-00001 18.75136156 98.92044749 เรือนร่มไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้