รายละเอียดพรรณไม้ : 6397


ชื่อวิทยาศาสตร์
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
สกุล

Boesenbergia Kuntze

สปีชีส์

prainiana

Variety

-

Sub Variety
SPLwIOuDzgUZS
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
ชื่อไทย
Cody
ชื่อท้องถิ่น
Cody
ชื่อสามัญ
Cody
ชื่อวงศ์
Cody
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
ถิ่นกำเนิด
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
การกระจายพันธุ์
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
ระยะเวลาการติดดอก
Cody
ระยะเวลาการติดผล
Cody
ประเภทการใช้ประโยชน์
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
หมายเหตุ
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
แหล่งอ้างอิง
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Where are you calling from? solu medrol in early pregnancy 10/18/09     57       34         23      36       15         21         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้