รายละเอียดพรรณไม้ : 1267


ชื่อวิทยาศาสตร์
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
สกุล

Breynia J.R.Forst. & G.Forst.

สปีชีส์

cernua 

Variety

Ironstone Range

Sub Variety
nPtklkBLPqYqCdFvB
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
ชื่อไทย
rqiqfxoey
ชื่อท้องถิ่น
rqiqfxoey
ชื่อสามัญ
rqiqfxoey
ชื่อวงศ์
rqiqfxoey
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
ถิ่นกำเนิด
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
การกระจายพันธุ์
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
rqiqfxoey
ระยะเวลาการติดผล
rqiqfxoey
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š 2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
หมายเหตุ
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
แหล่งอ้างอิง
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
2F8sJt zogynyinbiga, [url=http://tlxezddllenu.com/]tlxezddllenu[/url], [link=http://oquifvubqbnf.com/]oquifvubqbnf[/link], http://xjhrargmmnzb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้