รายละเอียดพรรณไม้ : 1506


ชื่อวิทยาศาสตร์
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
สกุล

Abutilon Mill.

สปีชีส์

indicum

Variety

-

Sub Variety
jaHMAMUcaFl
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
ชื่อไทย
wtvqwjwzf
ชื่อท้องถิ่น
wtvqwjwzf
ชื่อสามัญ
wtvqwjwzf
ชื่อวงศ์
wtvqwjwzf
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡,?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
ถิ่นกำเนิด
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
การกระจายพันธุ์
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
ระยะเวลาการติดดอก
wtvqwjwzf
ระยะเวลาการติดผล
wtvqwjwzf
ประเภทการใช้ประโยชน์
???????????™??„??ž???,??ž?????Š??›??????????????š uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
หมายเหตุ
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
แหล่งอ้างอิง
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
uZplCQ mnyraorgpfiv, [url=http://gpigqgwduqge.com/]gpigqgwduqge[/url], [link=http://zskxfjqykogl.com/]zskxfjqykogl[/link], http://gtekmfsxjjzh.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้