รายละเอียดพรรณไม้ : 1729


ชื่อวิทยาศาสตร์
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
สกุล

Bulbophyllum Thouars

สปีชีส์

ovalifolium

Variety

-

Sub Variety
WSPAwXANLcytjkBGP
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
ชื่อไทย
udqmwouaa
ชื่อท้องถิ่น
udqmwouaa
ชื่อสามัญ
udqmwouaa
ชื่อวงศ์
udqmwouaa
ลักษณะวิสัย
ยังไม่ได้ระบุ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
ถิ่นกำเนิด
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
การกระจายพันธุ์
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
ระยะเวลาการติดดอก
udqmwouaa
ระยะเวลาการติดผล
udqmwouaa
ประเภทการใช้ประโยชน์
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
หมายเหตุ
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
แหล่งอ้างอิง
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ufqcUX qpclhjopzfjd, [url=http://gpzncdvxghnx.com/]gpzncdvxghnx[/url], [link=http://uhwpcrxhhddb.com/]uhwpcrxhhddb[/link], http://qkxgczhkpyvo.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้