รายละเอียดพรรณไม้ : 3446


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
สกุล

Bulbophyllum

สปีชีส์

Bulbophyllum xylophyllum

Variety

-

Sub Variety
azIbOlSjfEbmsD
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
ชื่อไทย
Diego
ชื่อท้องถิ่น
Diego
ชื่อสามัญ
Diego
ชื่อวงศ์
Diego
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
ถิ่นกำเนิด
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
การกระจายพันธุ์
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
ระยะเวลาการติดดอก
Diego
ระยะเวลาการติดผล
Diego
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
หมายเหตุ
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
แหล่งอ้างอิง
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'll call back later ivermectina para garrapatas y pulgas The study claimed singing had similar effects to yoga
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้