รายละเอียดพรรณไม้ : 4310


ชื่อวิทยาศาสตร์
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
สกุล

Chambeyronia Vieill.

สปีชีส์

macrocarpa

Variety

-

Sub Variety
NMMWOjvzwKKpAATtgvf
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
ชื่อไทย
Goodsam
ชื่อท้องถิ่น
Goodsam
ชื่อสามัญ
Goodsam
ชื่อวงศ์
Goodsam
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
ถิ่นกำเนิด
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
การกระจายพันธุ์
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
การปลูกและการขยายพันธุ์
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
ระยะเวลาการติดดอก
Goodsam
ระยะเวลาการติดผล
Goodsam
ประเภทการใช้ประโยชน์
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
หมายเหตุ
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิง
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
When can you start? glucophage xr 500 iskustva Anorexia and autism have some similar characteristics
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้