รายละเอียดพรรณไม้ : 8179


ชื่อวิทยาศาสตร์
utirers
สกุล
<p><em>Crinum</em> L.</p>
สปีชีส์
<p><em>asiaticum </em></p>
Variety
<p>Variegata</p>
Sub Variety
hmSyGCkVOSvAPIOG
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
ชื่อไทย
utirers
ชื่อท้องถิ่น
utirers
ชื่อสามัญ
utirers
ชื่อวงศ์
ptwpxa
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
ถิ่นกำเนิด
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
การกระจายพันธุ์
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
การปลูกและการขยายพันธุ์
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
ระยะเวลาการติดดอก
ptwpxa
ระยะเวลาการติดผล
ptwpxa
ประเภทการใช้ประโยชน์
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
หมายเหตุ
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
แหล่งอ้างอิง
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Investig Ophthalmol Vis Sci 41 1432 1437 best generic cialis
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้