รายละเอียดพรรณไม้ : 7978


ชื่อวิทยาศาสตร์
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
สกุล

Adiantum L.

สปีชีส์

chilense

Variety

sulphureum

Sub Variety
XIpIyKTtIaVYSXjOxr
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
ชื่อไทย
Sherman
ชื่อท้องถิ่น
Sherman
ชื่อสามัญ
Sherman
ชื่อวงศ์
Sherman
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
ถิ่นกำเนิด
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
การกระจายพันธุ์
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
การปลูกและการขยายพันธุ์
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
ระยะเวลาการติดดอก
Sherman
ระยะเวลาการติดผล
Sherman
ประเภทการใช้ประโยชน์
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
หมายเหตุ
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
แหล่งอ้างอิง
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Do you like it here? pil cytotec di farmasi sabah vCJD is linked to eating contaminated beef
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้