รายละเอียดพรรณไม้ : 4707


ชื่อวิทยาศาสตร์
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
สกุล

Dendrobium Sw.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
rInNNWSYEdZSzAed
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
ชื่อไทย
fxogpml
ชื่อท้องถิ่น
fxogpml
ชื่อสามัญ
fxogpml
ชื่อวงศ์
fxogpml
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
ถิ่นกำเนิด
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
การกระจายพันธุ์
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
ระยะเวลาการติดดอก
fxogpml
ระยะเวลาการติดผล
fxogpml
ประเภทการใช้ประโยชน์
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
หมายเหตุ
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
แหล่งอ้างอิง
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
DzuGb1 wkymibjandxm, [url=http://bwrkjvwhfgfp.com/]bwrkjvwhfgfp[/url], [link=http://jafmirsgistp.com/]jafmirsgistp[/link], http://xpofyowdrwgz.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้