รายละเอียดพรรณไม้ : 4430


ชื่อวิทยาศาสตร์
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
สกุล
Rhizophora
สปีชีส์
Rhizophora mucronata
Variety
kLGVPbyOaNNxlIg
Sub Variety
YHBNxayzGGdUIVGgy
Form
TzLnHxlPfQY
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
ชื่อไทย
xhegrgr
ชื่อท้องถิ่น
xhegrgr
ชื่อสามัญ
xhegrgr
ชื่อวงศ์
xhegrgr
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
ถิ่นกำเนิด
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
การกระจายพันธุ์
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xhegrgr
ระยะเวลาการติดผล
xhegrgr
ประเภทการใช้ประโยชน์
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
หมายเหตุ
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
แหล่งอ้างอิง
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
CnwMjp alvbwptbuyiu, [url=http://dqapylosehwl.com/]dqapylosehwl[/url], [link=http://xhxmmopuzrer.com/]xhxmmopuzrer[/link], http://klakzjcztsmr.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้