รายละเอียดพรรณไม้ : 5279


ชื่อวิทยาศาสตร์
emainly
สกุล
Boswellia
สปีชีส์
Boswellia??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? dioscoridis
Variety
-
Sub Variety
VTEdKprSxTajTAOERDV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
ชื่อไทย
emainly
ชื่อท้องถิ่น
emainly
ชื่อสามัญ
emainly
ชื่อวงศ์
xayxgzo
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
ถิ่นกำเนิด
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
การกระจายพันธุ์
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
การปลูกและการขยายพันธุ์
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
ระยะเวลาการติดดอก
xayxgzo
ระยะเวลาการติดผล
xayxgzo
ประเภทการใช้ประโยชน์
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
หมายเหตุ
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
แหล่งอ้างอิง
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
J Clin Oncol 33 8 937 43, 2015 viagra vs cialis
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้