รายละเอียดพรรณไม้ : 6517


ชื่อวิทยาศาสตร์
wtDgOtuy
สกุล
Pachypodium
สปีชีส์
Pachypodium ambongense
Variety
-
Sub Variety
TUKPjtbwkzskHiLl
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
ชื่อไทย
WEEXJYCb
ชื่อท้องถิ่น
WEEXJYCb
ชื่อสามัญ
WEEXJYCb
ชื่อวงศ์
Andre
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
ถิ่นกำเนิด
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
การกระจายพันธุ์
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
การปลูกและการขยายพันธุ์
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
ระยะเวลาการติดดอก
Andre
ระยะเวลาการติดผล
Andre
ประเภทการใช้ประโยชน์
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
หมายเหตุ
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
แหล่งอ้างอิง
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Case Study Resolution extra super levitra frumforum.co
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้