รายละเอียดพรรณไม้ : 6651


ชื่อวิทยาศาสตร์
utirers
สกุล
Euphorbia
สปีชีส์
Euphorbia????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? turbiniformis
Variety
-
Sub Variety
RrNotuFbdla
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
priligy 30 mg Dankert et al
ชื่อไทย
utirers
ชื่อท้องถิ่น
utirers
ชื่อสามัญ
utirers
ชื่อวงศ์
zeejeiugk
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
priligy 30 mg Dankert et al
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
priligy 30 mg Dankert et al
ถิ่นกำเนิด
priligy 30 mg Dankert et al
การกระจายพันธุ์
priligy 30 mg Dankert et al
การปลูกและการขยายพันธุ์
priligy 30 mg Dankert et al
ระยะเวลาการติดดอก
zeejeiugk
ระยะเวลาการติดผล
zeejeiugk
ประเภทการใช้ประโยชน์
priligy 30 mg Dankert et al
หมายเหตุ
priligy 30 mg Dankert et al
แหล่งอ้างอิง
priligy 30 mg Dankert et al
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
priligy 30 mg Dankert et al
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
priligy 30 mg Dankert et al
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้