รายละเอียดพรรณไม้ : 5483


ชื่อวิทยาศาสตร์
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
สกุล

Dregea E.Mey.

สปีชีส์

volubilis

Variety

-

Sub Variety
AjXknGXyOgrtHV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
ชื่อไทย
Boris
ชื่อท้องถิ่น
Boris
ชื่อสามัญ
Boris
ชื่อวงศ์
Boris
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
ถิ่นกำเนิด
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
การกระจายพันธุ์
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
การปลูกและการขยายพันธุ์
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
ระยะเวลาการติดดอก
Boris
ระยะเวลาการติดผล
Boris
ประเภทการใช้ประโยชน์
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
หมายเหตุ
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
แหล่งอ้างอิง
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How many are there in a book? levofloxacin for uti reviews 4              New Explorations into Science, Technology and Math94%            Manhattan
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้