รายละเอียดพรรณไม้ : 9375


ชื่อวิทยาศาสตร์
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สกุล
<p><em>Echeveria</em> DC.</p>
สปีชีส์
<p><em>purpusorum</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
vNNhKQfKdn
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ชื่อไทย
Renaldo
ชื่อท้องถิ่น
Renaldo
ชื่อสามัญ
Renaldo
ชื่อวงศ์
Renaldo
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ถิ่นกำเนิด
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การกระจายพันธุ์
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การปลูกและการขยายพันธุ์
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ระยะเวลาการติดดอก
Renaldo
ระยะเวลาการติดผล
Renaldo
ประเภทการใช้ประโยชน์
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
หมายเหตุ
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิง
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Have you got a current driving licence? sildenafil sandoz 100 mg tabl 8x cena 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้