รายละเอียดพรรณไม้ : 8675


ชื่อวิทยาศาสตร์
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สกุล

Pinalia Lindl.

สปีชีส์

spicata

Variety

-

Sub Variety
ulPdqXsaNsCMC
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ชื่อไทย
Bryant
ชื่อท้องถิ่น
Bryant
ชื่อสามัญ
Bryant
ชื่อวงศ์
Bryant
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ถิ่นกำเนิด
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การกระจายพันธุ์
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ระยะเวลาการติดดอก
Bryant
ระยะเวลาการติดผล
Bryant
ประเภทการใช้ประโยชน์
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
หมายเหตุ
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิง
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Is this a temporary or permanent position? quais os efeitos colaterais do cloridrato metformina 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้