รายละเอียดพรรณไม้ : 4871


ชื่อวิทยาศาสตร์
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
สกุล

Pinalia Lindl.

สปีชีส์

spicata

Variety

-

Sub Variety
ucccKSohexyJxfyWsu
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
ชื่อไทย
Raphael
ชื่อท้องถิ่น
Raphael
ชื่อสามัญ
Raphael
ชื่อวงศ์
Raphael
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
ถิ่นกำเนิด
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
การกระจายพันธุ์
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
การปลูกและการขยายพันธุ์
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
ระยะเวลาการติดดอก
Raphael
ระยะเวลาการติดผล
Raphael
ประเภทการใช้ประโยชน์
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
หมายเหตุ
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
แหล่งอ้างอิง
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Some First Class stamps cipronex 500 opinie 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้