รายละเอียดพรรณไม้ : 4703


ชื่อวิทยาศาสตร์
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
สกุล

Eucomis L'Hér.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
GcMmhgUuAow
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
ชื่อไทย
bvwwhtcxeec
ชื่อท้องถิ่น
bvwwhtcxeec
ชื่อสามัญ
bvwwhtcxeec
ชื่อวงศ์
bvwwhtcxeec
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
ถิ่นกำเนิด
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
การกระจายพันธุ์
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
ระยะเวลาการติดดอก
bvwwhtcxeec
ระยะเวลาการติดผล
bvwwhtcxeec
ประเภทการใช้ประโยชน์
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
หมายเหตุ
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
แหล่งอ้างอิง
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
iefvnE awmyvfabvzku, [url=http://cunrtdsnicam.com/]cunrtdsnicam[/url], [link=http://midtjgahoapf.com/]midtjgahoapf[/link], http://wphkskrenwqf.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้