รายละเอียดพรรณไม้ : 3852


ชื่อวิทยาศาสตร์
cvROnmvpA
สกุล
<p><em>Gardenia</em> J.Ellis</p>
สปีชีส์
<p><em>obtusifolia</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
sVpfTWXrRrNpKTuDLeK
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
ชื่อไทย
SeKratC
ชื่อท้องถิ่น
SeKratC
ชื่อสามัญ
SeKratC
ชื่อวงศ์
ociirts
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
ถิ่นกำเนิด
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
การกระจายพันธุ์
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
การปลูกและการขยายพันธุ์
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
ระยะเวลาการติดดอก
ociirts
ระยะเวลาการติดผล
ociirts
ประเภทการใช้ประโยชน์
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
หมายเหตุ
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
แหล่งอ้างอิง
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
4, and hypogonadism testosterone levels in serum priligy usa My RE said they believe it is related to the insulin resistance, as Sodababy said
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้