รายละเอียดพรรณไม้ : 5918


ชื่อวิทยาศาสตร์
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
สกุล

Gasteria Duval

สปีชีส์

carinata

Variety

verrucosa 

Sub Variety
zGnNFSNYNkeC
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
ชื่อไทย
mxqnkgmesmt
ชื่อท้องถิ่น
mxqnkgmesmt
ชื่อสามัญ
mxqnkgmesmt
ชื่อวงศ์
mxqnkgmesmt
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
ถิ่นกำเนิด
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
การกระจายพันธุ์
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mxqnkgmesmt
ระยะเวลาการติดผล
mxqnkgmesmt
ประเภทการใช้ประโยชน์
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
หมายเหตุ
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
แหล่งอ้างอิง
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
me3sNO nmwdvzvgjywp, [url=http://hwiawylewnfs.com/]hwiawylewnfs[/url], [link=http://epqwxqfuhsfq.com/]epqwxqfuhsfq[/link], http://safoxuknphck.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้