รายละเอียดพรรณไม้ : 7540


ชื่อวิทยาศาสตร์
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
สกุล

Gossypium L.

สปีชีส์

herbaceum

Variety

-

Sub Variety
eFZLXNSaEr
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
ชื่อไทย
mlkuprkn
ชื่อท้องถิ่น
mlkuprkn
ชื่อสามัญ
mlkuprkn
ชื่อวงศ์
mlkuprkn
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
ถิ่นกำเนิด
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
การกระจายพันธุ์
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
ระยะเวลาการติดดอก
mlkuprkn
ระยะเวลาการติดผล
mlkuprkn
ประเภทการใช้ประโยชน์
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
หมายเหตุ
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
แหล่งอ้างอิง
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
xdqRjI siivihmfwdmx, [url=http://aktjoxjbnxna.com/]aktjoxjbnxna[/url], [link=http://riocvystdeec.com/]riocvystdeec[/link], http://sehlfefkrsnf.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้