รายละเอียดพรรณไม้ : 1698


ชื่อวิทยาศาสตร์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
สกุล

Holoptelea Planch.

สปีชีส์

integrifolia

Variety

-

Sub Variety
PsljWQnzcgq
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
ชื่อไทย
jnhuitftkk
ชื่อท้องถิ่น
jnhuitftkk
ชื่อสามัญ
jnhuitftkk
ชื่อวงศ์
jnhuitftkk
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
ถิ่นกำเนิด
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
การกระจายพันธุ์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jnhuitftkk
ระยะเวลาการติดผล
jnhuitftkk
ประเภทการใช้ประโยชน์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
หมายเหตุ
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
แหล่งอ้างอิง
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้