รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
1698
ชื่อวิทยาศาสตร์
cB4Vhs ufqimhfagthe, [url=http://dzemtziofdhl.com/]dzemtziofdhl[/url], [link=http://rwjvzpkssyoa.com/]rwjvzpkssyoa[/link], http://kwswpzjopeoe.com/
ชื่อไทย
jnhuitftkk
ชื่อวงศ์
jnhuitftkk
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-02736-00001 18.75124648 98.92252802 สวน 77 จังหวัด Edit Delete
RPRP-02736-00002 18.75136081 98.92119931 สวนสมุนไพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้