รายละเอียดพรรณไม้ : 9675


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

mitrata

Variety

-

Sub Variety
ZtCWFsEdutlvHxN
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
ชื่อไทย
Broderick
ชื่อท้องถิ่น
Broderick
ชื่อสามัญ
Broderick
ชื่อวงศ์
Broderick
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
ถิ่นกำเนิด
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
การกระจายพันธุ์
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
ระยะเวลาการติดดอก
Broderick
ระยะเวลาการติดผล
Broderick
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
หมายเหตุ
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
แหล่งอ้างอิง
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'll text you later celebrex 200 mg opinie 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้