รายละเอียดพรรณไม้ : 9509


ชื่อวิทยาศาสตร์
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
สกุล

Acoelorrhaphe H.Wendl.

สปีชีส์

Acoelorrhaphe wrightii

Variety

-

Sub Variety
UPECuoGjcWbffxJ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
ชื่อไทย
Armand
ชื่อท้องถิ่น
Armand
ชื่อสามัญ
Armand
ชื่อวงศ์
Armand
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
ถิ่นกำเนิด
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
การกระจายพันธุ์
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
ระยะเวลาการติดดอก
Armand
ระยะเวลาการติดผล
Armand
ประเภทการใช้ประโยชน์
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
หมายเหตุ
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
แหล่งอ้างอิง
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Very Good Site trazodone drug class 12/16/12     54       32         22      39       11         28         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้