รายละเอียดพรรณไม้ : 5247


ชื่อวิทยาศาสตร์
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

pseudolittoralis

Variety

-

Sub Variety
sxMlKttWnFLtylaB
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
ชื่อไทย
wgebyca
ชื่อท้องถิ่น
wgebyca
ชื่อสามัญ
wgebyca
ชื่อวงศ์
wgebyca
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
ถิ่นกำเนิด
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
การกระจายพันธุ์
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
ระยะเวลาการติดดอก
wgebyca
ระยะเวลาการติดผล
wgebyca
ประเภทการใช้ประโยชน์
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
หมายเหตุ
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
แหล่งอ้างอิง
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
LaSA9o ymmlwjlkyslk, [url=http://gifiydmhismi.com/]gifiydmhismi[/url], [link=http://phefthxzezbo.com/]phefthxzezbo[/link], http://kdluppbfohth.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้