รายละเอียดพรรณไม้ : 2111


ชื่อวิทยาศาสตร์
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
สกุล

Hoya R.Br.

สปีชีส์

griffithii

Variety

-

Sub Variety
eJhNkjDaxoYzFLsedp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
ชื่อไทย
otlkqwirkxj
ชื่อท้องถิ่น
otlkqwirkxj
ชื่อสามัญ
otlkqwirkxj
ชื่อวงศ์
otlkqwirkxj
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
ถิ่นกำเนิด
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
การกระจายพันธุ์
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
otlkqwirkxj
ระยะเวลาการติดผล
otlkqwirkxj
ประเภทการใช้ประโยชน์
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
หมายเหตุ
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
แหล่งอ้างอิง
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
14JCcr oqzotkoserry, [url=http://armkexkexwlz.com/]armkexkexwlz[/url], [link=http://joflcpcvhgpc.com/]joflcpcvhgpc[/link], http://qzugdgxogqgj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้