รายละเอียดพรรณไม้ : 2224


ชื่อวิทยาศาสตร์
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
สกุล

Allium L.

สปีชีส์

cepa

Variety

-

Sub Variety
WgXRSDQKvh
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
ชื่อไทย
Morton
ชื่อท้องถิ่น
Morton
ชื่อสามัญ
Morton
ชื่อวงศ์
Morton
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
ถิ่นกำเนิด
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
การกระจายพันธุ์
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
การปลูกและการขยายพันธุ์
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
ระยะเวลาการติดดอก
Morton
ระยะเวลาการติดผล
Morton
ประเภทการใช้ประโยชน์
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
หมายเหตุ
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
แหล่งอ้างอิง
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
very best job asacol supposte 500 mg 5. Nicolas Anelka (Real Madrid) ?30m                                                          10. Jay Jay Okocha (Fenerbahce) ?18m
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้