รายละเอียดพรรณไม้ : 1930


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
สกุล

Neoglaziovia Mez

สปีชีส์

variegata

Variety

-

Sub Variety
shdsJzikSzFxDWPR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
ชื่อไทย
Pasquale
ชื่อท้องถิ่น
Pasquale
ชื่อสามัญ
Pasquale
ชื่อวงศ์
Pasquale
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
ถิ่นกำเนิด
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
การกระจายพันธุ์
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
ระยะเวลาการติดดอก
Pasquale
ระยะเวลาการติดผล
Pasquale
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
หมายเหตุ
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
แหล่งอ้างอิง
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'd like to apply for this job foers pharmacy 2. Javier Pastore (Palermo) ?37m                                                                 7. Ezequiel Lavezzi (Napoli) ?23m
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้