รายละเอียดพรรณไม้ : 9502


ชื่อวิทยาศาสตร์
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
สกุล

Neoregelia L.B.Sm.

สปีชีส์

-

Variety

Bailey's Choice

Sub Variety
oFVPqvaAwvRyx
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
ชื่อไทย
owifpocxelj
ชื่อท้องถิ่น
owifpocxelj
ชื่อสามัญ
owifpocxelj
ชื่อวงศ์
owifpocxelj
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
ถิ่นกำเนิด
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
การกระจายพันธุ์
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
ระยะเวลาการติดดอก
owifpocxelj
ระยะเวลาการติดผล
owifpocxelj
ประเภทการใช้ประโยชน์
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
หมายเหตุ
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
แหล่งอ้างอิง
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
szvS2V xyfqcisptfhy, [url=http://vesmvnkgojuj.com/]vesmvnkgojuj[/url], [link=http://oyrvydbbqjtg.com/]oyrvydbbqjtg[/link], http://qwbufcdawxja.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้