รายละเอียดพรรณไม้ : 5257


ชื่อวิทยาศาสตร์
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
สกุล

Alocasia (Schott) G.Don

สปีชีส์

macrorrhizos

Variety

New Guinea Gold

Sub Variety
oCoReEInHKE
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
ชื่อไทย
eeobqx
ชื่อท้องถิ่น
eeobqx
ชื่อสามัญ
eeobqx
ชื่อวงศ์
eeobqx
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
ถิ่นกำเนิด
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
การกระจายพันธุ์
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
ระยะเวลาการติดดอก
eeobqx
ระยะเวลาการติดผล
eeobqx
ประเภทการใช้ประโยชน์
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
หมายเหตุ
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
แหล่งอ้างอิง
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
jS7AY0 mlmsejagupqw, [url=http://wttgwcnmxfja.com/]wttgwcnmxfja[/url], [link=http://hhhznohlawvh.com/]hhhznohlawvh[/link], http://zyxpekmqzawf.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้