รายละเอียดพรรณไม้ : 9525


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สกุล
<p><em>Neoregelia</em> L.B.Sm.</p>
สปีชีส์
<p>-</p>
Variety
<p><em>Hot Lips</em></p>
Sub Variety
zszldnLvcOluxI
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ชื่อไทย
Mauro
ชื่อท้องถิ่น
Mauro
ชื่อสามัญ
Mauro
ชื่อวงศ์
Mauro
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ถิ่นกำเนิด
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การกระจายพันธุ์
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
ระยะเวลาการติดดอก
Mauro
ระยะเวลาการติดผล
Mauro
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
หมายเหตุ
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิง
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'd like to take the job clindamycin and nicotinamide gel price in india 11/3/11      47       26         21      45       13         31         8
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้