รายละเอียดพรรณไม้ : 7944


ชื่อวิทยาศาสตร์
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
สกุล

Alpinia Roxb.

สปีชีส์

purpurata

Variety

-

Sub Variety
XamOLVNZGot
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
ชื่อไทย
Darrin
ชื่อท้องถิ่น
Darrin
ชื่อสามัญ
Darrin
ชื่อวงศ์
Darrin
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
ถิ่นกำเนิด
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
การกระจายพันธุ์
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
การปลูกและการขยายพันธุ์
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
ระยะเวลาการติดดอก
Darrin
ระยะเวลาการติดผล
Darrin
ประเภทการใช้ประโยชน์
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
หมายเหตุ
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
แหล่งอ้างอิง
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
What do you want to do when you've finished? para que sirve la pastilla januvia 9/12/09      57       32         25      33       12         21        10
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้