รายละเอียดพรรณไม้ : 1540


ชื่อวิทยาศาสตร์
WameEvemn
สกุล
Plectranthus
สปีชีส์
Plectranthus?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? scutellarioides
Variety
-
Sub Variety
SpOlVjeWoXNyrHmI
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
ชื่อไทย
WameEvemn
ชื่อท้องถิ่น
WameEvemn
ชื่อสามัญ
WameEvemn
ชื่อวงศ์
johnansaz
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
ถิ่นกำเนิด
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
การกระจายพันธุ์
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
การปลูกและการขยายพันธุ์
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
ระยะเวลาการติดดอก
johnansaz
ระยะเวลาการติดผล
johnansaz
ประเภทการใช้ประโยชน์
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
หมายเหตุ
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
แหล่งอ้างอิง
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
how effective is propecia 75 The nose is the center of the face, and it is important to get a good cosmetic result
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้