รายละเอียดพรรณไม้ : 1155


ชื่อวิทยาศาสตร์
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สกุล
<p><em>Rosa</em> L.</p>
สปีชีส์
<p>-</p>
Variety
<p><em>Double Delight</em></p>
Sub Variety
GbVdiyQFadLxDK
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ชื่อไทย
Nogood87
ชื่อท้องถิ่น
Nogood87
ชื่อสามัญ
Nogood87
ชื่อวงศ์
Nogood87
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ถิ่นกำเนิด
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การกระจายพันธุ์
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การปลูกและการขยายพันธุ์
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ระยะเวลาการติดดอก
Nogood87
ระยะเวลาการติดผล
Nogood87
ประเภทการใช้ประโยชน์
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
หมายเหตุ
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิง
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How do you spell that? clindamycin adapalene 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้