รายละเอียดพรรณไม้ : 2601


ชื่อวิทยาศาสตร์
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
สกุล

Arenga Labill. ex DC.

สปีชีส์

caudata

Variety

-

Sub Variety
wKNgAkrzwcwhjmJUf
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
ชื่อไทย
bhjczirrm
ชื่อท้องถิ่น
bhjczirrm
ชื่อสามัญ
bhjczirrm
ชื่อวงศ์
bhjczirrm
ลักษณะวิสัย
ปาล์ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
ถิ่นกำเนิด
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
การกระจายพันธุ์
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
ระยะเวลาการติดดอก
bhjczirrm
ระยะเวลาการติดผล
bhjczirrm
ประเภทการใช้ประโยชน์
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
หมายเหตุ
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
แหล่งอ้างอิง
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
zuzBjg sgyzphyscped, [url=http://zksskyllqpam.com/]zksskyllqpam[/url], [link=http://tqfnphxzxain.com/]tqfnphxzxain[/link], http://lbbbrrdbcuqw.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้