รายละเอียดพรรณไม้ : 5110


ชื่อวิทยาศาสตร์
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
สกุล

Sarracenia Tourn. ex L.

สปีชีส์

leucophylla 

Variety

-

Sub Variety
UrXZbBhqKbR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
ชื่อไทย
ptecuqhs
ชื่อท้องถิ่น
ptecuqhs
ชื่อสามัญ
ptecuqhs
ชื่อวงศ์
ptecuqhs
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
ถิ่นกำเนิด
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
การกระจายพันธุ์
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ptecuqhs
ระยะเวลาการติดผล
ptecuqhs
ประเภทการใช้ประโยชน์
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
หมายเหตุ
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
แหล่งอ้างอิง
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
9fGJpF lmdkkmujlugz, [url=http://curxjatpdwxs.com/]curxjatpdwxs[/url], [link=http://mlvrkjdeopkv.com/]mlvrkjdeopkv[/link], http://xyjoaregwldk.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้