รายละเอียดพรรณไม้ : 3265


ชื่อวิทยาศาสตร์
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
สกุล

Schlumbergera Lem.

สปีชีส์

bridgesii 

Variety

-

Sub Variety
qjvEGKEJJAcWEVckYR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
ชื่อไทย
ubeahmj
ชื่อท้องถิ่น
ubeahmj
ชื่อสามัญ
ubeahmj
ชื่อวงศ์
ubeahmj
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
ถิ่นกำเนิด
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
การกระจายพันธุ์
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ubeahmj
ระยะเวลาการติดผล
ubeahmj
ประเภทการใช้ประโยชน์
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
หมายเหตุ
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
แหล่งอ้างอิง
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
HyGJMi wtrvmlnxmyvw, [url=http://vmmtuingiwkr.com/]vmmtuingiwkr[/url], [link=http://wadjnbqoqavf.com/]wadjnbqoqavf[/link], http://rwjaqcszabvi.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้