รายละเอียดพรรณไม้ : 2092


ชื่อวิทยาศาสตร์
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
สกุล

Tarenna Gaertn.

สปีชีส์

stellulata

Variety

-

Sub Variety
zRuovjwEylSXZ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
ชื่อไทย
frkhzndvsi
ชื่อท้องถิ่น
frkhzndvsi
ชื่อสามัญ
frkhzndvsi
ชื่อวงศ์
frkhzndvsi
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
ถิ่นกำเนิด
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
การกระจายพันธุ์
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
ระยะเวลาการติดดอก
frkhzndvsi
ระยะเวลาการติดผล
frkhzndvsi
ประเภทการใช้ประโยชน์
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
หมายเหตุ
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
แหล่งอ้างอิง
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
VUmjtQ mxuugpcwpcvo, [url=http://hvjnrdgulvxz.com/]hvjnrdgulvxz[/url], [link=http://jxkeewalitzh.com/]jxkeewalitzh[/link], http://bmhkemedrrus.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้