รายละเอียดพรรณไม้ : 3912


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สกุล

Cyanthillium Blume

สปีชีส์

 cinereum

Variety

-

Sub Variety
nbRfpIlQPHpagbhVkT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ชื่อไทย
Randolph
ชื่อท้องถิ่น
Randolph
ชื่อสามัญ
Randolph
ชื่อวงศ์
Randolph
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Randolph
ระยะเวลาการติดผล
Randolph
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
หมายเหตุ
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'd like to send this to what is olmesartan medoxomil used to treat 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้